Samenwerking

Getnet werkt nauw samen met een bewonersprojectgroep. Deze bewoners kennen het gebied en de mensen goed. In de route naar digitale bereikbaarheid zijn er gezamenlijk veel stappen gezet.

Zo werden eerst een analyse van de digitale bereikbaarheid en een interessepeiling gedaan. Na een grondige marktverkenning door de projectgroep is de beslissing genomen om Getnet als aanbieder te selecteren. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt over planning, aanlegvoorwaarden en communicatie.